VI UTVIKLER eksperimentell kreftbehandling FOR HUND & KATT

Hjem

EN INTRODUKSJON
TIL ALV-B

OG VÅR UNIKE TILNÆRMING

Vårt Prosjekt

Kjæledyr får kreft på lik linje med mennesker, og omfanget av gjennomførte kreftbehandlinger av hund og katt øker. Behandling av kjæledyr som får svulster (solid tumors) vil typisk bestå av operasjon, kjemoterapi og stråling eller kombinasjon av disse.

Behandlingsmetoder relatert til immunterapi har vært i oppgang hos mennesker i ganske lang tid. Samtidig ser man at det er stort udekket behov for lignende produkter innen veterinærmedisin. Nyere forskning på kjæledyrkreft viser at eksperimentelle kreftbehandlinger kan ha livsforlengende effekt og er ofte forbundet, men færre sidevirkninger..

VÅR VISJON

BILJANA STANGELAND
PhD

Vi ønsker å skape et globalt ‘center of excellence’ gjennom vår forskning på eksperimentell kreftbehandling for hund & katt. Vi vil etablere en drug pipeline som er enestående innenfor veterinærmedisin, og tilgjengeliggjøre data for å fremme forskning.

SISTE KUNNGJØRINGER OG BLOGG